„Imigracja do Australii” czy „Emigracja do Australii”

Spis treści

birds-migrationKtóre stwierdzenie jest poprawne – „Imigracja do Australii” czy „Emigracja do Australii”?

Emigracja do Australii

Z punktu widzenia osoby, która ma zamiar przeprowadzić się do Australii, ale jeszcze nie wyjechała, poprawne będzie „emigracja do Australii”. Słowo „emigracja” pochodzi z łaciny [łac. emigratio] i znaczy: ‘wyprowadzenie się’.  Potocznie przez emigrację rozumie się opuszczenie kraju na stałe. Osoba przybywająca w celach turystycznych nie będzie emigrantem nawet jeśli przebywa w nowym miejscu kilka miesięcy, aczkolwiek umownie przyjmuje się, że okres 3 miesięcy jest wystarczający aby uznać kogoś za emigranta, szczególnie jeśli pracuje i zarabia lokalnie oraz ma zamiar pozostać na stałe.

Imigracja do Australii

Imigracja jest końcowym momentem procesu, który jest zapoczątkowany przez emigrację. Słowo „imigracja” pochodzi z łaciny [łac. immigrare] i znaczy wprowadzić się’.

Proces na który składa się”emigracja do Australii” oraz „imigracja do Australii”, jak się można domyśleć to „migracja”, czyli „przesiedlenie” lub po prostu „przeprowadzka„. Najpoprawniej byłoby więc stwierdzić „migracja do Australii„. Tyle, że „migracja” kojarzy się z ptakami, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

„Imigracja do Australii” oraz „emigracja do Australii” w mowie potocznej są uważane za tożsame i nikt tak naprawdę nie zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy tymi wyrażeniami.

Nie jest istotnym czy decyzja jaką podejmiesz to „emigracja do Australii”, „imigracja do Australii” „migracja do Australii” czy po prostu „przeprowadzka do Australii” możemy Ci pomóc w uzyskaniu odpowiedniej wizy do Australii, która jest niezbędna aby Twój plan na osiedlenie się w Australii miał jakiekolwiek szanse powodzenia.

Rate this post