Australia. Wiza stałego pobytu skilled.

Spis treści

Dla kogo jest przeznaczona wiza stałego pobytu skilled.

Australia.Wiza stałego pobytu skilled jest przeznaczona dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w zawodzie poszukiwanym na rynku w Australii.

Wymagania do wizy stałego pobytu skilled.

Aby zdobyć wizę stałego pobytu do Australii skilled należy posiadać odpowiednie wykształcenie, oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza Australią bądź w Australii, odpowiedni wiek, znajomość języka Angielskiego potwierdzona testem językowym, czasami niezbędna jest nominacja stanowa lub sponsoring rodziny mieszkającej w regionalnej Australii.

australia-wiza-stalego-pobytu-skilledObecnie są 2 listy zawodów poszukiwanych w Australii – lista SOL (Skilled Occupation List) oraz lista CSOL (Consolidated Skilled Occupation List). Osoby z zawodem z listy SOL mogą kwalifikować się do ubiegania o wizę Skilled Independent, gdzie głównym kryterium są kwalifikacje i umiejętności aplikanta a sponsor lub nominacja nie są wymagane (independent – niezależna). Osoby z zawodem z listy CSOL mogą się ubiegać o wizę skilled jedynie jeśli pozyskają nominację stanową na swój zawód lub sponsoring rodziny mieszkającej w Australii regionalnej. Lista zawodów poszukiwanych w Australii jest dostępna tutaj.

Co daje wiza stałego pobytu skilled?

Osoby posiadające wizę stałego pobytu skilled mają status stałego rezydenta Australii i mogą mieszkać oraz pracować na zasadach takich jak rodowity Australijczyk. Jednym z warunków wiz nominowanych przez stan lub sponsorowanych przez rodzinę jest konieczność zamieszkania przez określony okres w danym stanie lub regionie Australii. Złamanie tego warunku może spowodować cofnięcie wizy. Po kilu latach można zwykle ubiegać się o Australisjkie obywatelstwo.

Australia. Wiza stałego pobytu skilled. Procedura uzyskania.

Proces aplikowania o wize stałego pobytu skilled jest dosyć zawiły i ma sporo zależności. Jeśli chcesz sprawdzimy Twoje szanse na uzyskanie wizy stałego pobytu:

Pierwszym najważnieszym krokiem jest sprawdzenie czy nasz wiek mieści się w ramach dopuszczalnych do aplikowania o tą wizę, następnie czy nasz zawód znajduje się na liście SOL. Jeśli nie jest na SOL lecz jest na CSOL sprawdzamy czy jakiś stan nominuje. Jeśli żaden ze stanów nie nominuje ani nie mamy rodziny w Australii regionalnej nie kwalifikujemy się na tą wizę. Szukamy innych opcji, lub kontaktujemy się z Agentem Imigracyjnym, który oceni sytuację i doradzi czy istnieją inne możliwości.

Jeśli Twój zawód znajduje się na liście następuje krok drugi. Weryfikujemy swoje umiejętności językowe. Jeśli nie mówimy po angielsku nie kwalifikujemy się na tą wizę. Należy nauczyć się Angielskiego w Polsce lub za granicą – najlepiej na kursie językowym w Australii.

Co dalej? Aplikacja wizowa jest oparta o system punktowy. Pod uwagę są brane: wiek, poziom wykształcenia, ilość lat przepracowanych w zawodzie nominowanym, poziom znajomości języka angielskiego. Punktowane są również kwalifikacje i doświadczenie zdobyte w Australii. Istnieje kilka innych innych warunków które mogą dostarczyć dodatkowe punkty.

Poniższa ankieta pozwoli Tobie na samoocenę czy masz szanse na zdobycie wizy stałego pobytu na podstawie kwalifikacji zawodowych. Po wybraniu wszystkich odpowiedzi na dole pojawi się ilość punktów. 65 to minimum (od lipca 2018, wcześniej 60 było wystarczające) aby móc ubiegać się o wizę skilled.

Kalkulator punktów do wizy skilled