Egzamin IELTS z języka Angielskiego

Spis treści

IELTS logoJeszcze niedawno egzamin IELTS był jedynym testem języka angielskiego uznawanym przez Urząd Imigracji Australii do oszacowania czy aplikant nadaje się na wizę skilled lub pracowniczą. Obecnie dzięki lobbingowi wielu organizacji i ciągłych narzekaniach aplikantów Urząd Imigracji w końcu zaakceptował inne testy językowe jako podstawa do oceny umiejętności językowych do aplikowania o wizę do Australii.

Poziomy języka angielskiego

Wymagany poziom języka angielskiego zależy od rodzaju wizy o którą aplikujemy. Poniżej są podane poziomy, które są brane od uwagę dla różnych wiz.

  • Superior English (odpowiednik: egzamin IELTS 8): daje 20 punktów dla wizy skilled
  • Proficient English (odpowiednik: egzamin IELTS 7): daje 10 punktów dla wizy skilled
  • Competent English (odpowiednik: egzamin  IELTS 6): absolutne minimum dla wizy skilled oraz  jest  minimum dla ENS/RSMS direct entry
  • Vocational English (odpowiednik: egzamin IELTS 5): minimum dla wizy ENS/RSMS przy aplikowaniu z 457.
  • Functional English (odpowiednik: egzamin IELTS 4.5): dla osób zależnych aby nie płaciły English Language Charge.

Dopuszczalne testy jęzkowe.

IELTS test jet na chwilę obecną wciąż najbardziej popularnym testem udowodnienia kompetencji językowych. Zarówno Academic jak i General są uznawane przez urząd Imigracji Australii, lecz należy pamiętać, że niektóre instytucje uznające zawód mogą wymagać testu Academic zamiast General. Wymagana minimalna ilość punktów z czytania, pisania, mówienia i słuchania musi być zdobyta podczas tego samego testu. Nie można mieszać wyników z kilku różnych testów (posiedzeń).

Occupational English Test (OET) jest również akceptowalny przez urząd Imigracji, aczkolwiek dotyczy jedynie środowiska medycznego.

Pearson Academic Test of English (Pearson PTE) oraz  TOEFL Internet Based Test (TOEFL iBT) są dopuszczlne obecnie dla wszystkich wiz skilled, oprócz wiz 457. Większość stanów jak również niektóre instytucje uznające kwalifikacje akceptują te testy.

Cambridge Test of English jest akceptowany od stycznia 2015.

(Informacja powyższa jest bieżąca na czas publikacji czyli Maj 2015, lecz może się zmienić.)

Struktura testów innych niż IELTS może się różnić nieznacznie, jednak tak samo jak egzamin IELTS, wszystkie inne skupiają się na 4 fundamentalnych umiejętnościach językowych – czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Wszystkie cztery zdolności są oceniane podobnie, aczkolwiek sposoby punktowania się różnią.

Poniżej są podane informacje na temat różnych poziomów kompetencji języka angielskiego w porównaniu do testu IELTS.

Functional English

Liczy się średnia z 4 komponentów testu.

Test Średnia z wszystkich 4 komponentów
IELTS 4.5
TOEFL iBT 32
PTE Academic 30
OET n/a
Cambridge (CAE) 147

Vocational English

Listening Reading Writing Speaking
IELTS 5 5 5 5
TOEFL iBT 4 4 14 14
PTE Academic 36 36 36 36
OET B B B B
Cambridge (CAE) 154 154 154 154

Competent English

Listening Reading Writing Speaking
IELTS 6 6 6 6
TOEFL iBT 12 13 21 18
PTE Academic 50 50 50 50
OET B B B B
Cambridge (CAE) 169 169 169 169

Proficient English

Listening Reading Writing Speaking
IELTS 7 7 7 7
TOEFL iBT 24 24 27 23
PTE Academic 65 65 65 65
OET B B B B
Cambridge (CAE) 185 185 185 185

Superior English

Listening Reading Writing Speaking
IELTS 8 8 8 8
TOEFL iBT 28 29 30 26
PTE Academic 79 79 79 79
OET A A A A
Cambridge (CAE) 200 200 200 200

Podstawowym kryterium oceny jest oczywiście wynik testu, lecz czasami istnieją inne drogi do udowodnienia swoich kompetencji językowych. Przykładowo – skończenie szkoły wyższej, gdzie językiem wykładowym był Angielski, lub posiadanie paszportu Wielkiej Brytanii. Jęśli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania skonsultuj się z Agentem Migracyjnym, który ci wszystko wyjaśni oraz pomoże w aplikacji wizowej.

5/5 - (2 votes)
Tagged on: