Egzamin IELTS z języka Angielskiego

IELTS logoJeszcze niedawno egzamin IELTS był jedynym testem języka angielskiego uznawanym przez Urząd Imigracji Australii do oszacowania czy aplikant nadaje się na wizę skilled lub pracowniczą. Obecnie dzięki lobbingowi wielu organizacji i ciągłych narzekaniach aplikantów Urząd Imigracji w końcu zaakceptował inne testy językowe jako podstawa do oceny umiejętności językowych do aplikowania o wizę do Australii.

Poziomy języka angielskiego

Wymagany poziom języka angielskiego zależy od rodzaju wizy o którą aplikujemy. Poniżej są podane poziomy, które są brane od uwagę dla różnych wiz.

  • Superior English (odpowiednik: egzamin IELTS 8): daje 20 punktów dla wizy skilled
  • Proficient English (odpowiednik: egzamin IELTS 7): daje 10 punktów dla wizy skilled
  • Competent English (odpowiednik: egzamin  IELTS 6): absolutne minimum dla wizy skilled oraz  jest  minimum dla ENS/RSMS direct entry
  • Vocational English (odpowiednik: egzamin IELTS 5): minimum dla wizy ENS/RSMS przy aplikowaniu z 457.
  • Functional English (odpowiednik: egzamin IELTS 4.5): dla osób zależnych aby nie płaciły English Language Charge.

Dopuszczalne testy jęzkowe.

IELTS test jet na chwilę obecną wciąż najbardziej popularnym testem udowodnienia kompetencji językowych. Zarówno Academic jak i General są uznawane przez urząd Imigracji Australii, lecz należy pamiętać, że niektóre instytucje uznające zawód mogą wymagać testu Academic zamiast General. Wymagana minimalna ilość punktów z czytania, pisania, mówienia i słuchania musi być zdobyta podczas tego samego testu. Nie można mieszać wyników z kilku różnych testów (posiedzeń).

Occupational English Test (OET) jest również akceptowalny przez urząd Imigracji, aczkolwiek dotyczy jedynie środowiska medycznego.

Pearson Academic Test of English (Pearson PTE) oraz  TOEFL Internet Based Test (TOEFL iBT) są dopuszczlne obecnie dla wszystkich wiz skilled, oprócz wiz 457. Większość stanów jak również niektóre instytucje uznające kwalifikacje akceptują te testy.

Cambridge Test of English jest akceptowany od stycznia 2015.

(Informacja powyższa jest bieżąca na czas publikacji czyli Maj 2015, lecz może się zmienić.)

Struktura testów innych niż IELTS może się różnić nieznacznie, jednak tak samo jak egzamin IELTS, wszystkie inne skupiają się na 4 fundamentalnych umiejętnościach językowych – czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie. Wszystkie cztery zdolności są oceniane podobnie, aczkolwiek sposoby punktowania się różnią.

Poniżej są podane informacje na temat różnych poziomów kompetencji języka angielskiego w porównaniu do testu IELTS.

Functional English

Liczy się średnia z 4 komponentów testu.

TestŚrednia z wszystkich 4 komponentów
IELTS4.5
TOEFL iBT32
PTE Academic30
OETn/a
Cambridge (CAE)147

Vocational English

ListeningReadingWritingSpeaking
IELTS5555
TOEFL iBT441414
PTE Academic36363636
OETBBBB
Cambridge (CAE)154154154154

Competent English

ListeningReadingWritingSpeaking
IELTS6666
TOEFL iBT12132118
PTE Academic50505050
OETBBBB
Cambridge (CAE)169169169169

Proficient English

ListeningReadingWritingSpeaking
IELTS7777
TOEFL iBT24242723
PTE Academic65656565
OETBBBB
Cambridge (CAE)185185185185

Superior English

ListeningReadingWritingSpeaking
IELTS8888
TOEFL iBT28293026
PTE Academic79797979
OETAAAA
Cambridge (CAE)200200200200

Podstawowym kryterium oceny jest oczywiście wynik testu, lecz czasami istnieją inne drogi do udowodnienia swoich kompetencji językowych. Przykładowo – skończenie szkoły wyższej, gdzie językiem wykładowym był Angielski, lub posiadanie paszportu Wielkiej Brytanii. Jęśli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania skonsultuj się z Agentem Migracyjnym, który ci wszystko wyjaśni oraz pomoże w aplikacji wizowej.

5/5 - (2 votes)
Tagged on: