ile-kosztuje-wiza-do-australii-kanguryIle kosztuje wiza do Australii. Cena?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „Ile kosztuje wiza do Australii?”. Cena zależy generalnie od rodzaju wizy o jaką będziesz aplikować. Wymienię poniżej opłaty pobierane przez urząd imigracji Australii za najbardziej popularne rodzaje wiz o jakie Polacy aplikują. Aktualne na sierpień 2015 – opłaty mogą ulec zmianie.

Wiza turystyczna do Australii dla posiadaczy polskiego paszportu jest bezpłatna pod warunkiem, że aplikacja jest składana online oraz aplikant jest poza Australią. Cena w tym przypadku wynosi 0, czyli nic. Jeśli chcesz jednorazowo przebywać w Australii dłużej niż 3 miesiące lub aplikujesz z terenu Australii koszt wizy turystycznej to 135 AUD.

Wiza studencka kosztuje 550 AUD za głównego aplikanta. Jesli dodatkowo zabierasz ze sobą partnera, będzie to kosztować dodatkowe 410 AUD. Dodatkowe koszta do wizy studenckiej to oczywiście opłata za kurs, badania lekarskie oraz ubezpieczenie medyczne. Uwaga – jeśli aplikujesz o kolejną wizę studencką w Australii dolicz jeszcze 700 AUD za tzw „Subsequent temporary application charge”. Generalnie – warto aplikować o wizę studencką na dłuższy okres zamiast przedłużać w Australii, lecz to już zależy od sytuacji konkretnej osoby (szczególnie sytuacji finansowej).

Wiza Work and Holiday do Australii kosztuje 440 AUD. Polacy muszą aplikować w formie papierowej w Berlinie. Dodatkowy koszt to egzamin językowy oraz tłumaczenia dokumentów. Dla Polski jest przyznane jedynie 200 tych wiz na australijski rok finansowy (1 lipca – 30 czerwca roku następnego). Rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc jak chcesz ją uzyskać warto pierwszego lipca stanąć w kolejce z kompletem dokumentów pod ambasadą Australii w Berlinie.

Wiza partnerska do Australii kosztuje 6865 AUD. Dodatkowe koszty to badania lekarskie, tłumaczenia, zaświadczenia o niekaralności. Jest to wiza stałego pobytu.

Wiza pracownicza 457 do Australii kosztuje 1060 AUD. Dodatkowo sponsorship pracodawcy 420 AUD oraz nominacja pozycji 330 AUD. Dodatkowo badania lekarskie, tłumaczenia, zaświadczenia o niekaralności, egzamin językowy. Pracodawca który zatrudnia na 457 ma obowiązek rokrocznie przekazywać na dokształcanie Australijskich pracowników w swojej firmie kwotę równoważną 1-2% wszytkich wypłat. Jeśli firma zatrudnia kilka osób i rocznie przeznacza na wypłaty 1.000.000 AUD musi przekazać 10.000 na szkolenie pracowników, lub 20.000 na odpowiedni fundusz. Dodatkowa opłata jest pobierana za osoby zależne jeśli zostały ujęte w aplikacji – partner-ka to kolejne 1060 AUD, każde małoletnie dziecko 265 AUD. 457 jest wizą tymczasową, lecz po 2 latach na 457 można aplikować o stały pobyt, więc jest bardzo często wybierana przez osoby, które nie są w stanie aplikować jeszcze o wizę stałego pobytu skilled.

Wiza pracownicza ENS / RSMS do Australii – kosztuje 3600 AUD za głównego aplikanta, 1800 AUD za partnera(kę) plus 900 AUD za każde zależne dziecko, 540AUD za nominację pracownika w przypadku ENS (W przypadku RSMS nie ma opłaty za moninację). Dodatkowo – test językowy, badania lekarskie, zaświadczenie o niekaralności, tłumaczenia. Jest to wiza stałego pobytu.

Wizy skilled (189, 190, 489) do Australii kosztują tyle samo co ENS/RSMS – 3600 AUD za głównego aplikanta, 1800 AUD za partnera(kę) plus 900 AUD za każde zależne dziecko. Dodatkowo należy się liczyć z opłatą za uznanie kwalifikacji (500-1000AUD zależne od instytucji nostryfikującej), tłumaczenia dokumentów, egzamin językowy dla wszystkich członków rodziny (oprócz dzieci), badania lekarskie.

Podsumowując – wizy tymczasowe są relatywnie tanie, lecz w momencie aplikowania o wizę stałego pobytu należy się liczyć z dużymi kosztami.

Przykład 1 – szacunkowy koszt uzyskania wizy skilled independent (189) dla singla – 5500AUD (najbardziej optymistyczna opcja). Koszt zawiera – aplikacja wizowa, nostryfikacja, egzamin językowy, badania lekarskie, tłumaczenia, pozostałe (telefony, poczta, potwierdzenia notarialne, itp)

Przykład 2 – szacunkowy koszt uzyskania wizy skilled independent (189) dla pary z dwójką dzieci (partner/ka nie jest w stanie zdać egzaminu językowego)  – 15700AUD (najbardziej optymistyczna opcja). Koszt zawiera – aplikacja wizowa, nostryfikacja, egzamin językowy, badania lekarskie, tłumaczenia, pozostałe (telefony, poczta, potwierdzenia notarialne, itp).

Jeśli korzystasz z pomocy Agenta Imigracyjnego należy doliczyć jego professional fee, które jest zależne od typu wizy oraz złożoności sprawy. Mając na uwadze ile kosztują opłaty urzędu imigracji warto się zastanowić, czy na pewno chcesz samemu brnąć przez proces wizowy i narazić się na popełnienie błędu, który może spowodować odmówienie przyznania wizy przez urząd imigracji. Lepiej jest sprawę powierzyć profesjonaliście i zaangażować Agenta Imigracyjnego. Żaden agent imigracyjny nie jest w stanie zagwarantować, że wizę dostaniesz, ale jest w stanie odpowiednio poprowadzić twoją aplikację aby zmaksymalizować szanse na sukces. Jeśli masz jeszcze wątpliwości – pamiętaj, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Imigracji Australii nie zwraca opłat. Jeśli aplikację składasz offshore, czyli z poza Australii – decyzja urzędu jest ostateczna – nie masz prawa odwołania. Jeśli aplikacja była składana onshore (z terenu Australii), mozna się zwykle odwołać do trybunału jeśli są ku temu podstawy.

Rate this post