Emigracja-do-australii-z-rodzinaEmigracja do Australii z rodziną

Ktokolwiek myśli o emigracji do Australii chce zwykle emigrować z całą najbliższą rodziną (z pewnymi wyjątkami).

Proces emigracji do Australii jest dosyć złożony, głównie ze względu na odległość którą trzeba pokonać aby się dostać do Australii. Najważniejszą jednak jego częścią jest zdobycie odpowiedniej wizy. Każdy kto z jakiegokolwiek powodu chce przylecieć do Australii musi zdobyć odpowiednią wizę, chyba że posiada paszport Australijski.

Według wikipedii emigracja to „wyjazd za granicę na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe. Opuszczenie kraju może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. Przyczyny emigracji mogą być polityczne, gospodarcze, religijne lub naukowe.

W przypadku polaków zwykle celem jest emigracja na stałe z powodów gospodarczych. Chcemy, aby żyło nam się po prostu lepiej, cokolwiek lepiej dla nas oznacza – czy to ze względu na pogodę, możliwości rozwoju, oferta pracy, lub znajomi i rodzina w Australii.

Głównym nurtem emigracji do Australii z rodziną jest emigracja zawodowa. Rokrocznie zostaje przyznanych około 120.000 wiz stałego pobytu do Australii na podstawie kwalifikacji zawodowych. O wizę aplikuje osoba posiadająca zawód i umiejętności pożądane w Australii, a zależni członkowie rodziny zostają dołączeni jako wtórny aplikant. Główny aplikant musi udowodnić przed Urzędem Imigracji Australii że ma fach, umiejętności i zdolności językowe. Aplikanci wtórni natomiast, że faktycznie są częścią najbliższej rodziny, oraz że są zależni od głównego aplikanta.

Tutaj znajdziesz informacje jak uzyskać wizę skilled. Jak dołączyć rodzinę do wizy stałego pobytu na podstawie kwalifikacji zawodowych, to już inna kwestia.  Co to znaczy, że ktoś jest częścią najbliższej rodziny, w dodatku zależnym od głównego aplikanta. Bierzemy tutaj pod uwagę żonę, męża, partnera, partnerkę, narzeczonego, narzeczoną, oraz małoletnie dzieci. Udowodnienie, że mąż/żona są najbliższą rodziną nie stwarza problemów. Z innej strony – w przypadku związków nie potwierdzonych aktem małżeństwa trudniejsze może okazać się udowodnienie związku partnerskiego niż uzyskanie wizy dla głównego aplikanta. Dzieci, które nie ukończyły 18 lat i są „wspólne” (obydwoje rodzice posiadają pełne prawa do opieki nad dzieckiem czy to ze względu na wspólny „akt poczęcia” czy też pełną adopcję) są uważane za zależne i bezproblemowo mogą zostać dołączone do aplikacji o wizę. Jeśli prawa do opieki nad małoletnim dzieckiem ma osoba trzecia, musimy uzyskać pozwolenie od tamtej osoby na emigrację dziecka. Bez tej zgody urząd nie przyzna dziecku wizy. W szczególnych przypadkach dzieci do 21 roku życia mogą zostać uznane jako zależne.

Osoby ubiegające się o tymczasową wizę pracowniczą 457 mogą również dołączyć swoją najbliższą rodzinę do aplikacji, lecz na to musi wyrazić zgodę pracodawca. Pracodawca ma obowiązki wobec pracownika oraz jego rodziny, i czasami sięzdarza, że z takich czy innych powodów nie wyraża chęci zasponsorowania rodziny.

Kolejną opcją jest emigracja do Australii z rodziną na wizę studencką. Zwykle z tej opcji korzystają ludzie młodzi, którzy nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego, które upoważniało by ich do ubiegania się o wizę skilled. Dla tych, którzy zaczyną swoją emigrację do Australii od wizy studenckiej droga do uzyskania wizy stałego pobytu jest czasami dosyć długa, ale najważniejsze są chęci i determinacja a uzyskanie wizy stałego pobytu jest zwykle w zasięgu.

Proszę pamiętać aby nie mieszać pojęć „emigracja do Australii z rodziną” oraz „emigracja rodzinna” – ta druga dotyczy wiz rodzinnych (parnerska, dla rodziców oraz dzieci Australijczyków).

5/5 - (1 vote)